بخش بار با کارگو چه تفاوتی دارد؟

بخش بار با کارگو چه تفاوتی دارد؟

تفاوت اصلی این دو بخش در نحوه پذیرش ، هزینه ها ، و همراهی یا عدم همراهی مسافر می باشد.

قسمت بار:

در صورتی که حیوانات خانگی بزرگتر از حد مجاز حمل در کابین باشند یا شرکت هواپیمایی اجازه حضور حیوانات در کابین را ندهد،برای حمل حیوانات خانگی می توان از قسمت بار استفاده کرد.check in  و پذیرش برای این قسمت توسط مسافر انجام میشود و هماهنگی لازم در هنگام خرید بلیط از شرکت هواپیمایی انجام میگیرد.هزینه ها معمولا بیش تر از هزینه حمل حیوانات خانگی در کابین اما کمتر از بخش کارگو می باشد.

قسمت کارگو:

در صورتی که صاحبان حیوانات خانگی قصد پرواز همراه حیوان خانگی خود را نداشته باشند می توانند از قسمت کارگو برای حمل و نقل حیوانات خانگی استفاده کنند.هماهنگی ها برای حضور حیوانات خانگی در این قسمت پرواز توسط دفاتر کارگوی شرکت های هواپیمایی انجام میگیرد.هزینه های حمل و نقل در این قسمت نسبت به حضور حیوانات در کابین یا قسمت بار بیشتر است.شایان ذکر است حمل و نقل حیوانات به مقاصد مناطقی مثل استرالیا ، بریتانیا،نیوزیلند،هنگ کنگ فقط باید از قسمت کارگو انجام بگیرد.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید