tick_iconداخل کابین

tick_iconقسمت بار

tick_iconقسمت کارگو

مقررات داخل کابین:

  • پت های مجازarrowسگ ها و گربه ها و پرنده های سبک
  • مشخصات باکسarrowماکسیمم سایز باکس Cm40 × Cm30 × Cm 23 (طول× عرض× ارتفاع).

ماکسیمم وزن مجموع پت و باکس نباید از ۸ کیلوگرم تجاوز کند. برای داخل کابین حتماً باید از باکس های پارچه ای و انعطاف پذیر(اصطلاحاً Soft Box) استفاده کرد.

  • محدودیت سنیarrowپت های زیر ۱۰ هفته پذیرش نمی شوند.

 

مقررات قسمت بار:

  • محدودیت در تعدادarrowهر مسافر می تواند حداکثر ۳ حیوان خانگی با خود حمل کند.
  • محدودیت نژادیarrow پذیرش نژادهای American Pitbull, Pitbull, Rottweiler, Doberman Breeds, Dugo Argentino, Mastiff ممنوع می باشد.
  • استفاده از باکس مشترک arrowماکسیمم ۳ حیوانی که سنشان ۱۰ الی ۲۴ هفته باشد و از یک مادر زاییده شده باشند، می توانند در یک باکس باشند. برای حیوانات بالغ در صورتی که هر کدام ماکسیمم ۱۴ کیلوگرم وزن داشته باشند و از یک گونه باشند و سایز مشابه داشته باشند و به هم عادت داشته باشند، امکان قرارگیری در یک باکس برای ۲ سگ یا گربه وجود دارد. در صورتی که هر کدام بیش از ۱۴ کیلو وزن داشته باشد باید در باکس جداگانه قرار گیرند.

 

مقررات قسمت Cargo :

کلیه مقررات مشابه مقررات قسمت بار می باشد. 

محاسبه هزینه:

  • برای داخل کابین arrow بر اساس معیار اضافه بار محاسبه می گردد با در نظر گرفتن حداقل ۷۰ دلار (یعنی اگر محاسبه اضافه بار بر اساس وزن حیوان از ۷۰ دلار کمتر شود، حداقل همان ۷۰ دلار اخذ می گردد و اگر بیشتر شود بر طبق محاسبه وزنی مبلغ اخذ می گردد.)

  • برای قسمت بارarrow بر اساس معیار اضافه بار محاسبه می گردد. با در نظر گرفتن حداقل ۱۴۰ دلار (یعنی اگر محاسبه اضافه بار بر اساس وزن حیوان از ۱۴۰ دلار کمتر شود، حداقل همان ۱۴۰ دلار اخذ می گردد و اگر بیشتر شود طبق محاسبه وزنی مبلغ اخذ می گردد.)
  • با توجه به اینکه محاسبه مبلغ اضافه بار به ازای هر کیلوگرم با مبدأ و مقصد پرواز متفاوت است. برای استعلام هزینه حمل حیوانات توسط ترکیش قبل پرواز می توان به دفتر مرکزی یا دفتر فرودگاهی ایرلاین ترکیش مراجعه کرد.