Tedi-France

تدی و جوجو دو تا خواهر برادر مهربون که مامانشون رفته بود آلمان و نتونسته بود این بچه هارو ببره. بعد از اینکه جوجو رو با کارگو فرستادیم مامانشون گفت که یکی از دوستانشون میاد فرانسه و شما کاراش رو انجام بدین منم میام فرانسه بچه رو تحویل می گیرم تدی رفت فرانسه یه گشتی هم اونجا زد و دو تا عکس یادگاری با برج ایفل گرفت بعد رفت آلمان. امروز مامان جوجو و تدی یکی از بهترین همراه های ایران پت تراولن که همیشه به وجود چنینی دوستانی افتخار می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت ، استفاده از سرویس ریکپچای گوگل الزامی است که منوط به خط مشی رازداری و شرایط استفاده گوگل است.

من با این قوانین موافقم.