بردن حیوانات خانگی به آمریکا

بردن حیوانات خانگی به آمریکا

از آنجایی که پرجمعیت ترین کشور دنیا از لحاظ تعداد ایرانیان برای مقصد مهاجرت، کشور آمریکا می‌باشد و بسیاری از این عزیزان به همراه حیوان خانگی خود به این کشور...

ادامه مطلب