بردن حیوانات خانگی به قبرس شمالی

بردن حیوانات خانگی به قبرس شمالی

بردن حیوانات خانگی به قبرس شمالی دارای قوانین متفاوت و خاصی است. در سال های اخیر به دلیل ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری و اخذ اقامت، کشور قبرس شمالی به یکی از...

ادامه مطلب