یکی از ابتدایی ترین اقدامات برای تکمیل مدارک موردنیاز خروج از کشور حیوانات خانگی اخذ گواهی سلامت برای حیوانات خانگی می باشد که موید سلامت کامل و برنامه واکسیناسیون و درمان ضدانگلی است. این برگه برای تمام پروازهای خارجی مورد نیاز می باشد و زمان صدور آن با توجه به مقاصد مختلف و شرکت هواپیمایی مسافر متفاوت است.

جهت اطلاعات بیشتر از طریق یکی از درگاه های ارتباطی با ما تماس بگیرید.

تماس با ما