صدور شناسنامه لاتین

بسیاری ازکشورها شناسنامه‌های فارسی با تاریخ‌های شمسی و مهر و امضای فارسی را قبول ندارند. و صدور و اخذ شناسنامه لاتین حیوانات خانگی ضروری است. بنابراین بارها دیده شده است در حالی که همه مراحل واکسیناسیون و درمان ضد انگلی طبق روال بوده است. تنها به دلیل همراه نداشتن یک شناسنامه لاتین مسئولین فرودگاهی از عبور حیوانات خانگی بدون قرنطینه ممانعت بعمل آورده‌اند.

شما می‌توانید برای اخذ شناسنامه لاتین از طریق یکی از درگاه های ارتباطی با ما تماس بگیرید.