صدور شناسنامه لاتین

بسیاری از کشورها شناسنامه های فارسی با تاریخ های شمسی و مهر و امضای فارسی را قبول ندارند، بنابر این بارها دیده شده است در حالی که همه مراحل واکسیناسیون و درمان ضد انگلی طبق روال بوده است . تنها به دلیل همراه نداشتن یک شناسنامه لاتین مسولین فرودگاهی از عبور حیوانات خانگی بدون قرنطینه ممانعت بعمل آورده اند.

شما میتوانید برای اخذ شناسنامه لاتین از طریق یکی از درگاه های ارتباطی با ما تماس بگیرید.