داخل کابین

tick_iconقسمت بار

tick_iconقسمت کارگو

  • Iran air اجازه حمل پت به داخل کابین را نمی دهد.

 

مقررات قسمت بار

 

  • مدارک مورد نیاز از جمله گواهی سلامت ،کارتکس میکروچیپ و نامه رسمی مجوز حمل و نقل حیوانات خانگی قبل از پذیرش حیوانات خانگی مورد نیاز است.
  • ۳ تا ۵ روز زودتر برای هما هنگی به منظور پذیرش حیوانات خانگی باید اقدام کرد.

 

مقررات قسمت Cargo :

کلیه مقررات مشابه مقررات قسمت بار می باشد.