صدور گواهی سلامت برای پروازهای خارجی

یکی از ابتدایی ترین اقدامات برای تکمیل مدارک موردنیاز خروج از کشور حیوانات خانگی اخذ گواهی سلامت برای حیوانات خانگی می باشد که موید سلامت کامل و برنامه واکسیناسیون و درمان ضدانگلی است. این برگه برای تمام پروازهای خارجی مورد نیاز می باشد و زمان صدور آن با توجه به مقاصد مختلف و شرکت هواپیمایی مسافر متفاوت است.

جهت اطلاعات بیشتر از طریق یکی از درگاه های ارتباطی با ما تماس بگیرید.