برگه سلامت لاتین اتحادیه اروپا

مسافرانی که قصد سفر به اتحادیه اروپا را دارند علاوه بر مدارک تاییدیه سلامت عادی که برای هر خروج از کشوری نیاز است به برگه سلامت لاتین مخصوص اتحادیه اروپا نیز نیازمند میباشد.تهیه فرم،جزییات فرم ها،و اخذ تاییده های لازم از دشواری های تهیه این برگه می باشد. ایران پت تراول افتخار دارد تا بدون فوت وقت اقدام به اخذ این برگه برای عزیزانی که قصد سفر به اتحادیه اروپا همراه حیوان خانگی شان را دارد، بکند.