برگه گمرک حیوانات خانگی

یکی از مدارک مهم برای خروج حیوانات خانگی از کشور برگه گمرک می باشد. اخذ برگه گمرک نیازمند پیش نیازهایی چون گواهی بهداشت، کارتکس میکروچیپ ، برگه اظهار عدم استفاده تجاری و … میباشد. از دیگر خدمات “ایران پت تراول” اخذ برگه رسمی گمرک از سازمان دامپزشکی بدون فوت وقت می باشد. درخواست برای صدور، باید حداقل 48 ساعت زودتر به موسسه ابلاغ گردد.

جهت اطلاعات بیشتر از طریق یکی از درگاه های ارتباطی با ما تماس بگیرید.