قرنطینه شدن حیوان خانگی

چگونه از قرنطینه شدن حیوان خانگی مان جلوگیری کنیم؟

همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های صاحبین حیوانات قرنطینه شدن حیوان خانگی آنها در فرودگاه کشورهای مختلف است. به دلیل اینکه …

خواندن بیشتر...
سفر با حیوانات خانگی

در هنگام سفر با حیوانات خانگی چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟

1-تهیه کامل مدارک همیشه قبل از سفر از تهیه کامل مدارک مودر نیاز شرکت هواپیمایی و کشور مقصدتان اطمینان کامل …

خواندن بیشتر...
بخش بار با کارگو چه تفاوتی دارد؟

تفاوت بخش بار و کارگو

عمده تفاوت بخش بار و کارگو در نحوه پذیرش، هزینه‌ها، و همراهی یا عدم همراهی مسافر با حیوان خانگی خود …

خواندن بیشتر...