ارائه جدول درمان ضد انگلی لاتین

بسیاری از کشورها درمان ضدانگلی علیه انگل Echinococcus  را طبق برنامه خاص می پذیرند و اگر  جدول ارائه شده غیر از برنامه پیشنهادی کشور مقصد باشد در صورت ورود  قرنطینه 1 هفته ای اجباری می گردد. از دیگر خدمات ایران پت تراول تهیه و تنظیم جدول درمان ضد انگلی با توجه قوانین کشور مقصد می باشد تا بتواند بدون قرنطینه همراه با حیوان خانگی تان وارد کشور مقصد شوید. جهت اطلاعات بیشتر از طریق یکی از درگاه های ارتباطی با ما تماس بگیرید.