برگه خروج لاتین حیوانات خانگی

یکی از مدارک مهم برای خروج حیوانات خانگی برگه رسمی هولوگرام دار و به زبان انگلیسی است که باید بعد از مراحل اداری مربوطه و تایید سازمان دامپزشکی کشور اخذ گردد . اهمیت این برگه این مورد است که نه تنها بسیاری از شرکت های هواپیمایی اجازه حضور حیوانات خانگی بدون این برگه را نمی دهند بلکه بسیاری از کشورها هم در صورت نداشتن مدرک از ورود حیوانات خانگی بدون قرنطینه ممانعت بعمل می آورند. این درخواست برای اخذ ایفا مدرک باید حداقل 1 هفته زودتر به موسسه ابلاغ گردد.

جهت اطلاعات بیشتر از طریق یکی از درگاه های ارتباطی با ما تماس بگیرید.