يكي از دغدغه هاي بسياري از مسافران ، ورود به فرودگاه امام خميني به همراه حيوانات خانگي است.
همواره اخذ مدارك كامل و ورود بدون قرنطينه به ايران از مهمترين چالش هاي صاحبين پت در سفر به ايران بوده است.
ايران پت تراول افتخار دارد كه مي تواند با هماهنگي بخش قرنطينه دامي فرودگاه امام خميني و تهيه پكيج كامل مدارك براي مسافرين عزيز ، اين دغدغه را براي هموطنان به دست فراموشي بسپارد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد از طريق يكي از درگاه هاي ارتباطي با ما تماس بگيريد.

تماس با ما